Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļā C

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-irkj
Gads
2023
Pārskata periods
Pusgads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
14.03.2023 14.10.2023
Datu vākšanas periodiskums
divas reizes gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Konjunktūras apsekojumi
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
800

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098