Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S, izņemot nodaļu 65 un grupas 64.1, 66.3, 97, 98, 99
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-gada
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.06.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji Nacionālo kontu sistēma Statistikas uzņēmumu reģistrs Tūrisma statistika Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
7550

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098