Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S, izņemot nodaļu 65 un grupas 64.1, 66.3, 97, 98, 99
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-gada
Gads
2022
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.06.2022
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji Cenu statistika Nacionālo kontu sistēma Statistikas uzņēmumu reģistrs Tūrisma statistika Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
7585

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098