Valsts un pašvaldību koncertorganizācijas
Statistikas iestāde
Kultūras ministrija
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Kultūras statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
6

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

30.05.2017. MK noteikumi Nr.291"Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Kultūras ministrija

67330214