Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļas 45 un 47
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-TKJ
Gads
2021
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
09.01.2021 09.02.2021 09.03.2021 09.04.2021 09.05.2021 09.06.2021 09.07.2021 09.08.2021 09.09.2021 09.10.2021 09.11.2021 09.12.2021
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Konjunktūras apsekojumi
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
425

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098