Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE sadaļās H-N
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-PKJ
Gads
2022
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
09.01.2022 09.02.2022 09.03.2022 09.04.2022 09.05.2022 09.06.2022 09.07.2022 09.08.2022 09.09.2022 09.10.2022 09.11.2022 09.12.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Konjunktūras apsekojumi
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1100

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098