Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās H-N, izņemot klasi 64.11

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-PKJ
Gads
2023
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
09.01.2023 09.02.2023 09.03.2023 09.04.2023 09.05.2023 09.06.2023 09.07.2023 09.08.2023 09.09.2023 09.10.2023 09.11.2023 09.12.2023
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Konjunktūras apsekojumi
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1100

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098