Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-U

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-pētniecība konsolidētais
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.03.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
23

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098