Uzņēmumi un fiziskas personas (kravas automobiļu īpašnieki un turētāji)

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-auto
Gads
2024
Pārskata periods
Nedēļa
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
2 nedēļas pēc apsekojuma nedēļas
Datu vākšanas periodiskums
katru nedēļu
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
120 kravas automobiļi nedēļā

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098