Lauku saimniecības, kuras nodarbojas ar lopkopību

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-LS
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.01.2021/24.09.2020 – 30.01.2021(intervijām)
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Lauksaimniecības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2400

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098