Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. 47. nodaļā
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-tirdzniecība
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.05.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi 5 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2000

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098