Akreditētie valsts, pašvaldību, autonomie un privātie muzeji
Statistikas iestāde
Kultūras ministrija
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Kultūras statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
160

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

30.05.2017. MK noteikumi Nr.291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Kultūras ministrija

67330305