Novietņu turētāji
Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
07.06.2021 07.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
reizi 3 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
15000-20000

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

26.03.2019. MK noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Lauksaimniecības datu centrs

67095057