Novietņu turētāji
Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.12.2023
Datu vākšanas periodiskums
3 gadi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
15000-20000

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

26.03.2019. MK noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Lauksaimniecības datu centrs

67095057