Uzņēmumi, kuru sekundārā darbība ir NACE sadaļas B-N (izņemot K)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs-pielikums
Gads
2021
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Darba samaksas statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
47

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098