Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
Statistikas iestāde
Valsts kase
Indekss
2-AIZN
Gads
2022
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.02.2022 10.03.2022 10.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 10.07.2022 10.08.2022 10.09.2022 10.11.2022 10.12.2022 10.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
Mēnesis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
24

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

17.08.2010. MK noteikumi Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts kase

67094384