Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-akvakultūra
Gads
2019
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.04.2019
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Zivsaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
91

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098

ZM Zivsaimniecības departaments

67027525