Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-akvakultūra
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.04.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Zivsaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
79

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098

ZM Zivsaimniecības departaments

+371 67027108