Ārstniecības iestādes, kuru aprūpē ir grūtnieces; kuras veic grūtniecības pārtraukšanu; kuras nodrošina kontracepciju
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2020
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
~ 230

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

27.11.2018. MK noteikumi Nr. 720 ''Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387607