Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir mazumtirdzniecība (NACE 2.red. 47. nodaļa), un citu nozaru uzņēmumi, kuru mazumtirdzniecības apgrozījumam ir būtiska ietekme uz nozares rādītājiem.

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-apgrozījums
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
09.02.2024 09.03.2024 09.04.2024 09.05.2024 09.06.2024 09.07.2024 09.08.2024 09.09.2024 09.10.2024 09.11.2024 09.12.2024 09.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1200

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098