Uzņēmumi, kuru pamatdarbība klasificēta NACE 2.red. sadaļās P, Q, R un 72., 75., 95. un 96. nodaļā, un citu nozaru uzņēmumi, kuru apgrozījumam ir būtiska ietekme uz šo nozaru rādītājiem.

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-apgrozījums
Gads
2024
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Tirdzniecības un pakalpojumu statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1250

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098