Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. nodaļās 45 un 46
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
4-apgrozījums
Gads
2023
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.02.2023 20.03.2023 20.04.2023 20.05.2023 20.06.2023 20.07.2023 20.08.2023 20.09.2023 20.10.2023 20.11.2023 20.12.2023 20.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Tirdzniecības un pakalpojumu statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098