Uzņēmumi, kuriem ir līdzdalība ārvalstu radniecīgajās sabiedrībās

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-ārvalstu kontrole
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
30.07.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji Statistikas uzņēmumu reģistrs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
400

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098