Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju...

Statistikas iestāde
Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Indekss
3-Atkritumi
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.03.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3000

Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcai, atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki, bīstamo atkritumu radītāji un atkritumu radītāji, kas paši izved no Latvijas teritorijas atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai, kā arī komersanti, kuriem ir vai pārskata gadā bija izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja (tai skaitā komersanti, kuri veic atkritumu pārstrādi vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu)

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

23.05.2017. MK noteikumi Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

+371 67032034