Lauku saimniecības, kuras pārdod saražoto augkopības produkciju
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
21-LS (augkopība)
Gads
2021
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
12.04.2021 12.07.2021 12.10.2021 12.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Lauksaimniecības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
780

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098