Lauku saimniecības, kuras pārdod saražoto augkopības produkciju

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
21-LS (augkopība)
Gads
2023
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
12.04.2023 12.07.2023 12.10.2023 12.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika Cenu statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
750

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098