Uzņēmumi, kura kompetencē ir autoceļu datubāzes uzturēšana

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-autoceļi
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
03.04.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Investīciju statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366681