Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
Statistikas iestāde
Valsts kase
Indekss
2
Gads
2022
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.05.2022
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
234

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

19.06.2018. MK noteikumi Nr.344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts kase

67094248