Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. F sadaļā un G sadaļas klasēs 46.73, 46.74 un 47.52
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-BC
Gads
2022
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
12.02.2022 12.03.2022 12.04.2022 12.05.2022 12.06.2022 12.07.2022 12.08.2022 12.09.2022 12.10.2022 12.11.2022 12.12.2022 12.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
250

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098