Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir kūdras ieguve; uzņēmumi, kuru ogļu imports gadā ir vismaz 1000 tonnas un uzņēmumi, kuri importē koksu.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-cietie kurināmie
Gads
2021
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2021 15.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 15.06.2021 15.07.2021 15.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
10

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

6736695767366769