Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 49.50
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-gāze
Gads
2021
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.02.2021 20.03.2021 20.04.2021 20.05.2021 20.06.2021 20.07.2021 20.08.2021 20.09.2021 20.10.2021 20.11.2021 20.12.2021 20.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366745