Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. grupā 49.50

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-gāze
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.02.2024 20.03.2024 20.04.2024 20.05.2024 20.06.2024 20.07.2024 20.08.2024 20.09.2024 20.10.2024 20.11.2024 20.12.2024 20.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366745