Uzņēmumi un to vietējās vienības, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-darbs_MkU
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
08.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi 4 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Darba samaksas statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
4855

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098