Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs (īsā)
Gads
2024
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Darba samaksas statistika Cenu statistika Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji Nacionālo kontu sistēma Tūrisma statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3800

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098