Uzņēmumi (pašvaldību iestādes)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs-pašvaldības
Gads
2021
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
Ceturksnis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Darba samaksas statistika Nacionālo kontu sistēma Tūrisma statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
480

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098