Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. klasē 49.31
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-elektrotransports
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
02.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366681