Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. klasē 49.31

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-elektrotransports
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
02.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366681