Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. 49.31. klasē
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-elektrotransports
Gads
2022
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.04.2022 20.07.2022 20.10.2022 20.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

6736668167366810