Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. 49.31. klasē

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-elektrotransports
Gads
2023
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.04.2023 20.07.2023 20.10.2023 20.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366681