Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. grupā 35.1
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-enerģētika
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
03.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

6736695767366769