Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A - S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-EK
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
25.01.2020
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
6000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098