Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-J un L-S

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-F
Gads
2021
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
30.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 10.02.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
5000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098