Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā...

Statistikas iestāde
Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Indekss
2-Gaiss
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.03.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3000

Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā vai kuru darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (turpmāk – regula Nr. 166/2006) 1.pielikumā minētajai piesārņojošai darbībai un kuri emitē regulas Nr. 166/2006 2.pielikumā minētās piesārņojošās vielas

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

23.05.2017. MK noteikumi Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

+371 67032024