Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. 52.23 klasē

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-lidostas
Gads
2023
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023 15.11.2023 15.12.2023 15.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366608