Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 52.22
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-ostas
Gads
2021
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2021 15.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 15.06.2021 15.07.2021 15.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

6736668167366810