Uzņēmumi ar lielāko importēto preču īpatsvaru CPA A-E iedaļās
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-IC
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.01.2020
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
50

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366697