Uzņēmumi, kuriem gada vidējais darbinieku skaits ir 10 un vairāk, un kuru pamatdarbība ir klasificēta šādās NACE 2.red. nodaļās: 10-33, 35-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 68, 69-74, 77-82, 95.1

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-IKT un e-komercija
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
17.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Informācijas sabiedrības procesu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3100

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098