Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 01.47
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-inkubācija
Gads
2021
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
05.02.2021 05.03.2021 05.04.2021 05.05.2021 05.06.2021 05.07.2021 05.08.2021 05.09.2021 05.10.2021 05.11.2021 05.12.2021 05.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098