Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. klasē 01.47

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-inkubācija
Gads
2023
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
05.02.2023 05.03.2023 05.04.2023 05.05.2023 05.06.2023 05.07.2023 05.08.2023 05.09.2023 05.10.2023 05.11.2023 05.12.2023 05.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098