Uzņēmumi, kas pārstāv Eurostat apsekojuma sarakstā iekļauto produktu ražošanu, izplatīšanu vai iegādi

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-SP
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
Pēc pieprasījuma
Datu vākšanas periodiskums
reizi 2 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
80

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366837 , 67366798