Uzņēmumi, kas pārstāv Eurostat apsekojuma sarakstā iekļauto produktu ražošanu, izplatīšanu vai iegādi
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-SP
Gads
2019
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
Pēc pieprasījuma
Datu vākšanas periodiskums
reizi 2 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
80

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

6736683767366798